• პანელის ტიპი: სამისამართო
• მარყუჟების(Loop) რაოდენობა: 2
• ზონების რაოდენობა: 128
• საგანგაშო სცენარების რაოდენობა: 17
• პორტები: RS232, RS485, USB, PS/2
• პროგრამირებადი გამომავალი კონტაქტი: 3
• კვება: 230V / 2pcs. 12V 17Ah to 22Ah
• ენერგომოხმარება ლოდინის რეჟიმში: 0.7A(max)

POLON 4100 სახანძრო პანელი
0 b
Addressable
Loop: 2
zone: 128
alarm:17
Output

• პანელის ტიპი: სამისამართო
• მარყუჟების(Loop) რაოდენობა: 396
• ზონების რაოდენობა: 99 000
• გამომავალი კონტაქტი: 64000
• შემავალი კონტაქტი: 64000
• კვება: 230V /  17Ah to 134Ah

POLON 6400 სახანძრო პანელი
0 b
Addressable
Loop: 396
zone: 99K

• პანელის ტიპი: სამისამართო
• მარყუჟების(Loop) რაოდენობა: 4 ან 8
• ზონების რაოდენობა: 1024
• საგანგაშო სცენარების რაოდენობა: 17
• პანელში ჩაშენებული თერმული პრინტერი: 1
• პორტები: RS232, RS485, USB, PS/2
• პროგრამირებადი გამომავალი კონტაქტი: 16+8
• სახვადასხვა მოდულების დამატების საშუალება
• კვება: 230V / 2pcs. 12V 17Ah to 90Ah + External Battery

POLON 4900 სახანძრო პანელი
0 b
Addressable
Loop: 8
zone: 1024
alarm:17
Output

• პანელის ტიპი: სამისამართო
• მარყუჟების(Loop) რაოდენობა: 4
• ზონების რაოდენობა: 256
• საგანგაშო სცენარების რაოდენობა: 17
• პანელში ჩაშენებული თერმული პრინტერი: 1
• პორტები: RS232, RS485, USB, PS/2
• პროგრამირებადი გამომავალი კონტაქტი: 10
• პროგრამირებადი შემავალი კონტაქტი: 2
• კვება: 230V / 2pcs. 12V 17Ah to 38Ah
• ენერგომოხმარება ლოდინის რეჟიმში: 0.8A(max)

POLON 4200 სახანძრო პანელი
0 b
Addressable
Loop: 4
zone: 256
alarm:17
Output