• სიხშირული დიაპაზონი: 4,9 - 6,4 GHz
• Gain: 38 ±1 dBi
• VSWR 5,1 - 5,9 GHz: ≤ 1,4
• Front to back ratio:  ≥ 60 dB
• Beamwidth -3 dB: 2,1°
• Polarization: linear, horizontal/vertical or 2x45°
• Port to port isolation: 5,1 - 5,9 GHz ≥ 26 dB
• კონექტორი:N ან R-SMA
• დიამეტრი: ø 1800მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRC-38DD MIMO პარაბოლური ანტენა 38 dBi
0 b
5-6GHz
38dBi
ø180cm

• სიხშირული დიაპაზონი: 4,9 - 6,4 GHz
• Gain: 32.1 ±1 dBi
• VSWR 5,1 - 5,9 GHz: ≤ 1,4
• Front to back ratio:  ≥ 52 dB
• Beamwidth -3 dB: 4,3°
• Polarization: linear, horizontal/vertical or 2x45°
• Port to port isolation: 5,1 - 5,9 GHz ≥ 26 dB
• კონექტორი:N ან R-SMA
• დიამეტრი: ø 900მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRC-32DD MIMO პარაბოლური ანტენა 32 dBi
0 b
5-6GHz
32.1dBi
ø90cm

• სიხშირული დიაპაზონი: 4,9 - 6,4 GHz
• Gain: 35 ±1 dBi
• VSWR 5,1 - 5,9 GHz: ≤ 1,4
• Front to back ratio:  ≥ 53 dB
• Beamwidth -3 dB: 3,1°
• Polarization: linear, horizontal/vertical or 2x45°
• Port to port isolation: 5,1 - 5,9 GHz ≥ 26 dB
• კონექტორი:N ან R-SMA
• დიამეტრი: ø 1200მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRC-35DD MIMO პარაბოლური ანტენა 35 dBi
0 b
5-6GHz
35dBi
ø120cm

• სიხშირული დიაპაზონი: 4,9 - 6,4 GHz
• Gain: 29 ±1 dBi
• VSWR 5,1 - 5,9 GHz: ≤ 1,4
• Front to back ratio:  ≥ 49 dB
• Beamwidth -3 dB: 5,5°
• Polarization: linear, horizontal/vertical or 2x45°
• Port to port isolation: 5,1 - 5,9 GHz ≥ 25 dB
• კონექტორი:N ან R-SMA
• დიამეტრი: ø 680მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRC-29DD MIMO პარაბოლური ანტენა 29dBi
0 b
5-6GHz
29dBi
ø67cm

• სიხშირული დიაპაზონი: 10 - 12 GHz
• Gain Low band: 43.0 ±1 dBi
• Gain High band: 44.0 ±1 dBi
• Return loss: ≤ 15 dB10.3 - 11.7 GHz
• Front to back ratio:  ≥ 69 dB
• Beamwidth -3 dB: 1.0°
• ETSI standard: EN 302-217-4-2 Class 3
• FCC standard: US FCC part 101A (10.55 - 11,70 GHz)
• ACMA - RALI FX3: Grade B
• დიამეტრი: ø 1800მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRMC-1800-10/11 პარაბოლური ანტენა 44dBi
0 b
10-12GHz
44dBi
ø180cm

• სიხშირული დიაპაზონი: 10 - 12 GHz
• Gain Low band: 40.0 ±1 dBi
• Gain High band: 41.0 ±1 dBi
• Return loss: ≤ 18 dB 10.3 - 11.7 GHz
• Front to back ratio:  ≥ 66 dB
• Beamwidth -3 dB: 1.5°
• ETSI standard: EN 302-217-4-2 Class 3
• FCC standard: US FCC part 101A (10.55 - 11,70 GHz)
• ACMA - RALI FX3: Grade B
• დიამეტრი: ø 1200მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

JRMC-1200-10/11 პარაბოლური ანტენა 41dBi
0 b
10-12GHz
41dBi
ø120cm